loader image

Coidar a natureza

Un modelo responsable

Ribeira Sacra

Cultura, arte e comunidade

Unha forma diferente de relacionarse coa contorna

Concibida como unha iniciativa transformadora, Sacra Experience é un exercicio de responsabilidade e sustentabilidade para poñer en mans de todos unha selección de artistas que buscan canles de comunicación co espazo natural, a paisaxe e a comunidade.

OS ESPAZOS

Paraísos na Ribeira Sacra do Miño e Chantada

Contando con instalacións e aloxamentos non Lugar de Pincelo (Chantada), Sacra Experience mantén unha estreita colaboración con outros proxectos sostibles de dinamización cultural e turística dá rexión.

SACRA FORMA 2024

SACRA FORMA

Plataforma de formación multidisciplinar no Lugar de Pincelo

Proxecto de formación artística multidisciplinar, no que nomes destacados da cultura a arte desenvolven talleres de marzo a outubro nun espazo que favorece a introspección e os procesos creativos.

Sacra Forma 2024

SACRA FESTIVAL

Un festival multidisciplinar único

Cun enfoque coidado e sostible, de respecto á riqueza cultural e natural da contorna, o festival desprega as súas actividades en diferentes municipios da Ribeira Sacra e convoca a artistas do máximo nivel en diferentes disciplinas: danza, música, artes escénicas…

contacto